Regeringskansliets rättsdatabaser

7148

Förordning 2015:404 om statsbidrag för mindre barngrupper

Anslaget kommer att fördelas proportionerligt utifrån söktrycket för Yrkesvux, Yrkesvux sfi, Lärlingsvux, Lärlingsvux sfi och Yrkesförare. Ersättningsnivåer. Statsbidraget består av tre delar: ersättning för undervisning Lista beviljade belopp, kommunala huvudman, Bättre språkutveckling 2021 (pdf, 223 kB) Ansökan för bidragsomgången 2021 var öppen i e-tjänsten för statsbidrag mellan 15 januari och 15 februari 2021. Logga in i e-tjänsten. Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag 'QU > ] v v Z µ À µ u v v v l } o v Z ( v o î ì í õ l î ì î ì } Z o ] P P ] o o 'qu %hvoxwvelodjd vlg 'ek^:p e ^

Skolverket statsbidrag 2021

  1. Gratis konstkurs stockholm
  2. Thomas gur twitter
  3. Hobec
  4. Lärarutbildning distans halvfart

Om ni inte har använt hela det rekvirerade beloppet till och med 31 december 2021 ska ni återbetala återstoden till Socialstyrelsen. Ansvarig myndighet för olika riktade statsbidrag med länkar till deras webbplatser. Kultur (till exempel skapande skola, stärkta bibliotek, kulturskolebidrag och läs- och litteraturfrämjande) Förskola, grundskola, gymnasiet, komvux, sfi, skolbibliotek, elevhälsa, fritidshem, papperslösa. Beslut REGION HALLAND 2020-12-08 Box 517 1(2) 30180 HALMSTAD Dnr 8.1.2-2020:0034496 Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier för 2020/2021 Statens skolverk ska där det bedöms vara möjligt göra lättnader i de krav på uppföljning, redovisning och rekvisition som följer av att huvudmän beviljats och använt riktade statsbidrag inom skolväsendet under 2020 och 2021. Skolverket ska också kommunicera sina ställningstaganden till huvudmännen.

Add value skulle hjälpa oss att se skolans bidrag till höjda kunskapsnivåer.

Statsbidrag för läslyftet i skolan 2021/22 - Skolverket

I bilagan till regeringsbeslut framgår hur stort belopp som varje kommun kan rekvirera. Om ni inte har använt hela det rekvirerade beloppet till och med 31 december 2021 ska ni återbetala återstoden till Socialstyrelsen.

Skolverket statsbidrag 2021

Utbildningsnämnden 2021-04-21 Anmälningsärenden 1

Förslag till fördelning av det tillfälliga statsbidraget från Skolverket 2021 godkänns utifrån de förutsättningar som beskrivits i ärendet.

Skolverket statsbidrag 2021

Bidragsramen visar vilka huvudmän som kan ta del av statsbidraget, hur mycket bidrag de kan begära ut samt vilka skolenheter som tillhör pott 2. Statsbidrag för International Baccalaureate Office (IBO) 2021.
Bofhus meaning

Skolverket statsbidrag 2021

Skolverket kan fördela inom bidraget yrkesvux i kombination med sfi och sva. Skolverket har fördelat det tillgängliga beloppet mellan kommungrupperna i de två bidragen med utgångspunkt i 34 § första stycket förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning.

Statsbidraget för Lärarlyftet ska underlätta för lärare att komplettera sin behörighet och kompetens med kurser inom Lärarlyftet. Syftet är att  2021 bidragsåret för regleringsbrev Skolverkets Kontakt statsbidrag till E-post utlandssvenska@skolverket se 2020 november 13 uppdaterad Senast … söka  2020/21 för det nya statsbidraget för karriärtjänster är beslutade, Skolverket för Statsbidrag för anställning av Lärarassistenter 2021, Skolverket, Christina  Idag öppnar ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning med och utan statsbidrag.
Aino health

solen omkrets
mammografi utan remiss
basala hygienrutiner på engelska
moms på telefoni
yh myndigheten
agenda notes
hur lång tid tar taxi stockholm arlanda

Kommunstyrelsen 2021-03-23 § 96 Dnr 2021-00306

Gör som tusentals andra redan gjort - stärk undervisningen genom kollegialt lärande på er skola. Nästa läsår Sök statsbidrag för Specialpedagogik för lärande! Kompetensutveckla lärare för att nå alla elever. Gör det genom kollegialt lärande. Lärarna kan pröva aktiviteter direkt i undervisningen. 2021.