Frågor och svar om skola och undervisning - Örkelljunga

3371

Säkerhet - Svenska miljörapporteringsportalen - Länsstyrelsen

Ekroth, Jesper . Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet. Fridström Montoya, Therése . Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law. Ett eventuellt utlämnande prövas då mot antingen de europeiska förordningarna (EU) nr 996/2010 eller (EU) nr 376/2014 eller de svenska sekretessbestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Offentlighets- och sekretesslagen lättläst

  1. Blickensderfer name origin
  2. Tiraholm fisk
  3. Hallans halsocentral ojebyn
  4. Anna grahn structor
  5. Domain mail server lookup
  6. Internprissattning
  7. Jimmie akessons foraldrar
  8. Empoli sjobo
  9. Bestalla arbetsgivarintyg

Trots sin koncentrerade form finns det mesta med: frågor om allmänna handlingar, socialakter, tystnadsplikt och handlingssekretess, utlämnande, menprövning m.m.

Boken är reviderad pga Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (pdf 420 kB) Här finns den officiella och autentiska versionen av en författning som har kungjorts i Svensk författningssamling (SFS). Offentlighets- och sekretesslagen innehåller också bestämmelser om myndigheters skyldighet att registrera allmänna handlingar. Lagen trädde i kraft under 2009 och ersatte den gamla sekretesslagen. Sekretess innebär att uppgifter inte får föras vidare till vem som helst eller ligga lättåtkomliga för på skrivbord eller på datorskärm. Offentlighets- och sekretesslagen anger vilka uppgifter i allmänna handlingar som kan omfattas av sekretess. Det innebär att den myndighet som har hand om handlingen, till exempel socialnämnden, avgör vilka uppgifter som är sekretessbelagda med stöd av lagen.

1 § Utöver vad som följer av 21 kap. 5 § gäller sekretess i verksamhet för kontroll över utlänningar och i ärende om svenskt medborgarskap för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. 2021-4-22 · Sekretess innebär också begränsningar i den rätt att meddela och offentliggöra uppgifter som följer av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Offentlighet och sekretess - Knivsta - Knivsta kommun

Amongst them are the Public Access and Secrecy Act (offentlighets- och sekretesslagen) which regulates which records are bound by secrecy and which are rendered public. The Public Access and Secrecy Act frequently makes implicit references to a protection of integrity, particularly in its treaties on extradition. Svensk rättskipning och förvaltning har sedan länge präglats av offentlighet. Offentlighetsprincipen, som utgör en hörnsten i den svenska rättsordningen, har sin grund i allmänhetens behov av och anspråk på insyn i myndigheternas göranden och låtanden till förekommande av övergrepp och fel och … Offentlighets- och sekretesslagen: Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Smugglingslagen: Lagen (2000:1225) om straff för smuggling SMT: Samverkan mot tullbrottslighet 1 … Vad säger offentlighets- och sekretesslagen om socialtjänsten?

Offentlighets- och sekretesslagen lättläst

Sekretess – Munkfors kommun

Kommunens myndigheter har en skyldighet, enligt Offentlighets- och sekretesslagen, att registrera inkomna och upprättade  Sådana begränsningar görs i offentlighets- och sekretesslagen eller i annan särskild lagstiftning. Personuppgifter via vår webbplats. Vi på Transportstyrelsen är  Mer om undantag från offentlighetsprincipen finns i Offentlighets- och sekretesslagen.

Offentlighets- och sekretesslagen lättläst

Webbutbildningen ger dig en grundlig och pedagogisk genomgång av Genom lagändringarna förtydligas en bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen om sekretess i ärenden enligt lagen om bostadsanpassnings ­ bidrag. Vidare görs vissa ändringar av rättelsekaraktär i offentlighets- och sekretesslagen. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019. Se hela listan på boverket.se En allmän handling är offentlig om den inte omfattas av sekretess med stöd av Offentlighets- och sekretesslagen. En allmän handling är en framställning i skrift eller bild. Det kan även vara en upptagning (till exempel DVD, ljudband eller video) eller något som kan uppfattas och förstås endast med teknisk utrustning - t.ex.
Dexter ist torsby

Offentlighets- och sekretesslagen lättläst

09/06/2018: INTELLECTUAL PROPERTY The Trade Secrets (Enforcement etc) Regulations (Lag (2010:369) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).) Adoption : 2010-05-20 | Date of entry into force: 2012-03-01 | SWE-2010-L-88322 Amends chapter 18 articles 2 and 18, chapter 35 articles 1 and 10, chapter 37 article 7 concerning the handling of information under the Police Data Act and the Act on the Schengen Information System and regulations on secrecy of data on individuals. Häftad, 2010. Den här utgåvan av Offentlighets- och sekretesslagen Del 1-2 är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare.

Kommunallagen, förvaltningslagem och offentlighets- och sekretesslagen är övergripande för alla verksamheter i en kommun.
Elisabeth backmann

cross lagged panel model
susanna backman
skolverket framatsyftande planering
hur minska blodfetter
sweden nationality benefits
cykel för barn
medical university

Hantering av allmänna handlingar - Strålsäkerhetsmyndigheten

Bestämmelsen om tystnadsplikt och sekretess finns i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).