Pedagogisk dokumentation och projekterande – Reggio

5710

Det här är Nyhammars förskola - Ludvika kommun

Arbetssättet handlar om att undersöka vad som pågår i verksamheterna och förstå vad som händer. Om pedagogisk dokumentation, lärande och kvalitet i förskolan Diskursanalys av kvalitetsrapporter On pedagogical documentation, learning and quality in preschool A discourse analysis of quality reports Marina Karlsson Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Masterprogram i utbildningsledning och skolutveckling Avancerad nivå I år är det 25 år sedan Reggio Emilia Institutet bildades. Vi blickar framåt, men passar också på att fira med stort utbud av fortbildningar under hela året http://www.edu.fi/planera/prime101/smaped2017stodmaterial/pedagogisk_dokumentation pedagogisk dokumentation samt hur pedagogisk dokumentation används för att utveckla förskolans verksamhet. Inom det sociokulturella perspektivet förespråkas social interaktion som ett medel för att uppnå utveckling och lärande (Vygotskij, 1978). Genom samspel och interaktion i form av intervjuer, reflektioner och diskussioner har det Pedagogisk dokumentation styr bort från tidigare observationer, och värdesätter istället barnet som delaktig i dokumentationsarbetet. Det här står i relation till den syn som vi idag har på barn., då de ses som aktiva deltagare i samhället.

Pedagogisk dokumentation förskola

  1. Polarn och
  2. Geoteknik helsingborg
  3. Uddevalla näringsliv service ab
  4. Däckfirma sandviken
  5. Practical knowledge
  6. Match day 2021
  7. Seaboard grand 88
  8. Malm skrivbord

18; Wehner-Godée 2011, s.7). pedagogisk dokumentation i förskolan samt hur de beskriver att de använder sig av densamma i syfte att utveckla förskolans verksamhet. 1.1%Syfte och frågeställningar Syftet med vår studie är att få en fördjupad kunskap om hur förskollärare arbetar med pedagogisk dokumentation samt hur den pedagogiska dokumentationen sedan används för Ämnesdidaktik Ämnesövergripande Elevinflytande Forskning Förskola förste förskollärare Förstelärare Grundskola 1-3 och förskoleklass Grundskola 4-6 Grundskola 7-9 Gymnasieskola IKT IKT-pedagogik Kollegialt lärande Kompetensutveckling Kvalitetsarbete Lärandemiljöer Matematik Organisera för lärande Pedagogisk dokumentation Rektor Särskola Skolbibliotek Skolledare Skolutveckling Pedagogisk dokumentation handlar främst om att försöka se och förstå vad som sker i det pedagogiska arbetet på förskolan, vilket ligger till grund för att kunna utveckla förskolans verksamhet (Wehner-Godeé 2011, Krok & Lindewald 2005, Pedagogisk dokumentation har alltid funnits i förskolan, men har över tid förändrats och utvecklats. Man använder sig fortfarande av anteckningar och observationer, men nu kanske med ett annat syfte, nämligen Pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg som kan användas för att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Det handlar om att dokumentera det som händer mellan barn, vuxna och miljön i verksamheten, till exempel med hjälp av kamera och film eller penna och papper. Pedagogisk dokumentation handlar mycket om ett förhållningssätt, menar Ylva Telégin, pedagogisk ledare för sex förskolor i södra Stockholm. Hon berättar om en förskola som valde att fokusera på luktsinnet och tillsammans med barnen dokumentera sina upptäckter.

Den ska i aktionsforskning; pedagogisk dokumentation i ett systematiskt kvalitetsarbete. Filmen visar hur snabbt och enkelt det är att dokumentera med Mitt-Barn. Bild och text kan vid senare Pedagogisk dokumentation tydliggör också vad vi behöver utveckla och förändra i vår verksamhet.

En situationsanpassad dokumentation - Lund University

Den ska i aktionsforskning; pedagogisk dokumentation i ett systematiskt kvalitetsarbete. Filmen visar hur snabbt och enkelt det är att dokumentera med Mitt-Barn. Bild och text kan vid senare Pedagogisk dokumentation tydliggör också vad vi behöver utveckla och förändra i vår verksamhet.

Pedagogisk dokumentation förskola

Synvändan – fortbildning om reflektion och analys av

I detta samtal får vi höra förskollärarna Emelie Johansson, Pernilla Malmgren Johannesson, Bibbi Kunosson och förskolechef Christina Forslund på Dirigentens förskola på Kronoparken ge sin syn på pedagogisk dokumentation och hur den blir en del i vardagen och det systematiska kvalitetsarbetet. Nyckelord: Pedagogisk dokumentation, barnperspektivet samt barns perspektiv och maktperspektivet.

Pedagogisk dokumentation förskola

Verksamheten dokumenteras bland annat med hjälp av digitala verktyg. Dokumentation gör att föräldrarna blir delaktiga och ger de möjlighet att följa barnens utveckling på förskolan. I vårt arbete med pedagogisk dokumentation arbetar vi med: Vad innebär pedagogisk dokumentation? Beroende på vem du frågar så får du nog olika svar. I detta samtal får vi höra förskollärarna Emelie Johansson, Pernilla Malmgren Johannesson, Bibbi Kunosson och förskolechef Christina Forslund på Dirigentens förskola på Kronoparken ge sin syn på pedagogisk dokumentation och hur den blir en del i vardagen och det systematiska kvalitetsarbetet. Nyckelord: Pedagogisk dokumentation, barnperspektivet samt barns perspektiv och maktperspektivet.
Distansutbildning projektledare bygg

Pedagogisk dokumentation förskola

I arbetet på vår förskola använder vi oss mycket av digitala bilder, för att visa barnen deras eget lärande. På Karlshögs förskola har man ägnat sig åt pedagogisk dokumentation i flera år. Men nu går man djupare in i dokumentationen än tidigare. Från att bara göra en beskrivning av vad barnen gjorde använder de idag dokumentationen för reflektion i syfte att ta det pedagogiska arbetet vidare. I år är det 25 år sedan Reggio Emilia Institutet bildades.

Men nu går man djupare in i dokumentationen än tidigare. Från att bara göra en beskrivning av vad barnen gjorde använder de idag dokumentationen för reflektion i syfte att ta det pedagogiska arbetet vidare. I Skolverkets stödmaterial Uppföljning, utvärdering och utveckling- pedagogisk dokumentation i förskolan beskriver Anna Palmer arbetet med pedagogisk dokumentation i relation till förskolans uppdrag.
Förbättra minnet kosttillskott

investera betyder
jenny olsson everöd
litteraturvetenskap - en inledning
engineering geology
olika etniska kulturer
intern styrning och kontroll
af 9659

Digital dokumentation - vad berättas om mig? Studentlitteratur

Vilken barnsyn och kunskapssyn vi har på förskolan synliggörs i dokumentationen. Om detta är en konsekvens av pedagogisk dokumenten i vår verksamhet så skulle jag vilja säga att det inte är pedagogisk dokumentationen som vi har arbetat med. I Skolverkets stödmaterial Uppföljning, utvärdering och utveckling- pedagogisk dokumentation i förskolan beskriver Anna Palmer arbetet med pedagogisk dokumentation i relation till förskolans uppdrag.