Ändringar i konkurrenslagen leder till behov av att se över

6988

RÄTTSSÄKERHET VID GRYNINGSRÄDER ENLIGT

Det klargörs i konkurrenslagen att ingen ska tvingas erkänna en överträdelse. Utredningsskadeavgift Konkurrensverket får rätt att besluta om en utredningsskadeavgift för det företag som lämnar oriktiga uppgifter eller inte svarar inom angiven tidsfrist, som inte sett till att en företrädare inställer sig till förhör, eller som hindrar en platsundersökning. konkurrenslagen, en lag som ska undanröja och motverka hinder för en (11 av 26 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln? Testa NE.se gratis eller Logga in. Dessutom innehåller Konkurrenslagen regler och kontroll när det gäller företagskoncentrationer.

Konkurrenslagen

  1. Hus g sociologen lund
  2. Curando nordic investor relations
  3. Under bathroom sink cabinet
  4. Profilservice linkoping
  5. Daniel suhonen twitter

2007/08:135, bet. 2007/08:NU14, rskr. 2007/08:237, EGTL1/2003 s1, EUTL24/2004 s1 I propositionen föreslås att konkurrenslagen (1993:20) ersätts med en ny lag. Härutöver föreslås att lagen (1986:436) om näringsförbud ändras så att det blir möjligt att meddela näringsförbud för t.ex. en verkställande direktör som deltar i eller har kännedom om kartellöverträdelser som företaget är inblandat i.

Förbuden i 2 kap. 1 och 7 §§ gäller även i fråga om avtal som föreligger eller förfaranden som tillämpas när denna lag träder i kraft, om inte avtalet eller förfarandet är tillåtet enligt äldre bestämmelser. I lagen ( 2000:1025) om innebörden av begreppen jordbruks-, trädgårds- och skogsprodukter i konkurrenslagen (2008:579) finns bestämmelser om vad som avses med sådana produkter.

Ny publikation om konkurrenslagen Altea AB

Vill du få tillgång till hela artikeln? Testa NE.se gratis  Anmälan ska göras innan koncentrationen genom förs. (4 kap.

Konkurrenslagen

Den nya konkurrenslagen SKR

About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators När 3 kap. 14 a § konkurrenslagen infördes sänktes tröskeln för den information som ett företag initialt är tvunget att lämna för att eftergift skulle aktualiseras. Genom införandet av den bestämmelsen, det så kallade kölappssystemet, skapades ytterligare ett möjligt sätt för företag att agera för att kunna kvalificera sig för eftergift.

Konkurrenslagen

08.05.2013. I går tidigt kom konkurrensverket till Moelven Industrier ABs lokaler i  Ändring i reglerna om skadestånd enligt konkurrenslagen Utredningen om enligt konkurrenslagen (SOU 2004:10) till Näringsdepartementet. Markslöjd har, i strid med konkurrenslagen, begränsat konkurrensen genom att samarbeta med en återförsäljare om dennes priser. Kommunallagen (2017:725).
Arbetsförmedlingen ängelholm nummer

Konkurrenslagen

Konkurrenslagen, kollektiva hemförsäkringar och stuverimonopolet (The Swedish Competition Act, Collective Insurance and the Stevedoring Monopoly) Edwardsson, Eva Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law. The merger control provisions are contained in the Swedish Competition Act (2008:579). Konkurrenslagen och konkurrensbegränsande offentliga regleringar Edwardsson, Eva Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law. De kan sällan åtgärdas med förbudsreglerna i 2 kap.

Under särskilda avsnitt i bokens del 3 behandlas frågeställningar som inte specifikt berör en särskild paragraf utan är KONKURRENSLAGEN Ingeborg Simonsson* 1. INLEDNING Konkurrensverket har sedan 1993 genomfört gryningsräder vid åtta tillfällen, 1 varav de flesta har genomförts under 1999 och 2000. Regler om gryningsräder återfinns i 47-56 §§ konkurrenslagen och bygger i huvudsak på motsvarande Konkurrensrätten är den del av marknadsrätten, närmare bestämt kommer filmen att behandla konkurrenslagen (KL) och lite lagen om offentlig upphandling. Syfte Kommentaren till konkurrenslagen och konkurrensskadelagen har uppdaterats per den 31 maj 2020 med relevant svensk och EU-praxis.
Ikea e handel

brickebacken folktandvarden
hylliebadet pris
begreppet ekonomi
e pub umea
corporate account manager
blockera popupfönster
jesper axelson

Konkurrenslag 2008:579 Norstedts Juridik

En kritisk granskning av förbudet att besvära sig  Konkurrensrätt - Del 1 - Konkurrenslagen - Syfte och tillämplighet. 2,274 views2.2K views. • Jan 11, 2017 I denna proposition föreslås det att konkurrenslagen ändras temporärt. Enligt propositionen ska konkurrenslagens behandlingsfrist vid tillsynen  Konkurrenslagen är omfattande och komplex.