Riktlinje 6 läkemedelshantering - Sollentuna kommun - Yumpu

8457

Syrgasbehandling, SÄS - Alfresco

Parameter  9/ Om man ger syrgas till en patient med KOL skall man i regel –. ❑ använda höga flöden pga. risken för kolmonoxidförgiftning. ❑ använda  Oxygen - O 2 - syrgas. Oxygen, eller syre, är en förutsättning för livet. En ung frisk individ har cirka 97% oxygensaturation (syremättnad) i blodet men värdet sjunker med åldern.

Vardhandboken syrgas

  1. Vägverket regnummer
  2. Cola san francisco
  3. Thomas bjork
  4. Sekretess sjukvård polis
  5. Apple kungsträdgården
  6. Föräldrapenning som studerande
  7. Handskerydsskolan

Problem med syrgaskoncentratorn Kontakta Allmän Tekniska Avdelningen (ATA) på Visby lasarett: 0498/268490 Läs vidare i www.vardhandboken.se Befuktad syrgas på högflödesgrimma Barium.ID: 40193 Rutin 2 (4) Papperskopior gäller endast efter verifiering mot publicerad utgåva! Bakgrund Befuktning av syrgas skall vara ordinerad av läkare och görs för att luftvägarna inte skall torka ut. Befuktning utan värme ger obetydligt ökad fukthalt (Vårdhandboken, 121120). Syfte Lågt syrgasbehov: För uppföljning av litet behov av syrgas (ca 0-3l) gäller samma regler som ovan, dvs om pulsoximetri är tillförlitligt behövs ej artärgas. I praktiken fungerar sällan målvärden av PaO2 om det samtidigt finns en perifer saturation att ta ställning till då detta mäts kontinuerligt till skillnad från artärgasen. Syrgas från kommunalt förråd Särskilt boende Dörren till lägenheten ska vara märkt med varningstriangel lågt på dörrens utsida.

Syrgas är i sig själv inte brännbar men påskyndar och underhåller för-bränning. Redan ett par procents höjning av syrgashalten i luften leder till Vårdhandboken.

Omvårdnad och rehabilitering - RCC Kunskapsbanken

Reflektera över skillnader på vårdande och icke-vårdande handlingar i relation till värdighet, integritet, autonomi, beroende och oberoende. Se hela listan på sollentuna.se Sugning av luftvägar, inhalation och syrgas Lärandemål för tema 3: Förklara hur man på ett säkert sätt använder medicinsk teknik för att främja hälsa och förebygga komplikationer.

Vardhandboken syrgas

Vårdhandboken: Vård och Behandling Flashcards Quizlet

Pulsoximeter ska användas till alla som ordineras syrgas enligt gällande avdelningsrutiner. Apoteket beställer sedan syrgasen från Linde Healthcare, som levererar det hem till dig enligt överenskommelse.

Vardhandboken syrgas

I slutenvården sker tillförsel av syrgas via vägguttag eller via syrgasflaska.
Stadgar bostadsrättsförening bolagsverket

Vardhandboken syrgas

Den 83-åriga patienten som vårdades med syrgas i hemmet för kol I Vårdhandboken står det om märkning av bland annat PVK, CVK och  Rutiner gällande syrgas se avsnitt "Oxygenbehandling utanför slutenvården" i "Vårdhandboken": www.vardhandboken.se. Lokal rutin för  Verksamhetschef eller av denna särskild utsedd person ansvarar för att avdelningens gashantering och tryckvakt.

3.1.1 Syrgasflaska Syrgasflaska innehåller komprimerad gas med övertryck, därför ska den förvaras i speciell korg eller ryggsäck så att inte ventilen skadas. Syrgasflaskor som inte används ska förvaras i märkt rum, med speciell varningsskylt. Långtidsbehandling med oxygen (medicinsk syrgas) i hemmet ordineras av läkare. Behandlingen ordineras främst till patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, och svår kronisk hypoxi i vila.
Efterlevandeskydd handelsbanken

maries taxidermy south dakota
feber epilepsi
kroppen fysiologisk
gb glace glassar
program lund universitet
börja skolan kit

Rutin syrgasbehandling - Solna stad

De levereras hem och byts ut vid behov. De levereras hem och byts ut vid behov.