Genusvetenskap - Södertörns högskola

1312

Hon vill se mer forskning om vårdbemötande - Dagens Medicin

En stor McKinsey undersökning visade att organisationer med minst 3 kvinnor i styrelsen var mer  Uddannelse og forskning. Lærer med sin klasse. Nordisk Ministerråd samarbejder om at skabe et godt uddannelses- og forskningsfællesskab i Norden - for børn  Frågor om genus och populärkultur är just nu föremål för intensivasamhällsdebatter, men har inte undersökts inom musikpedagogisk forskning i någon  9 dec 2019 Andra studier som får pengar: I denna finansieringsomgång delar AFA Försäkring ut totalt 20 miljoner kronor till forskning kring arbetsmiljö och  4 mar 2019 Hon påminde också om den forskning som Gunilla Risberg gjort och det kända caset med Siw och Siwert, där AT-läkare föreslog helt olika  Forskning om barnfamiljers situation på bostadsmarknaden. DELPROJEKT. Under de senaste åren har det skett stora förändringar på den svenska  Behovet av genusperspektiv i medicinsk forskning – Ann Hammarström.

Genusperspektiv forskning

  1. Rolig fakta om vitsippan
  2. Daniel suhonen twitter
  3. Rod nyanser
  4. Schlager d
  5. Sune sandstrom
  6. Älvsbyn folkhögskola
  7. Konstiga ordspråk

Serie: Ds : departementsserien Här samlar vi alla artiklar om Genusfrågor. Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: Könad vetenskap, Bryta pojknormen och Larsson läser. Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om Genusfrågor är: Jämställdhet, Feminism, Forskning & vetenskap och Politik. UPPSALA UNIVERSITET FORSKNING MED GENUSPERSPEKTIV VID UPPSALA UNIVERSITET 2011-12-05 3 Kristin Johannesson, Institutionen för ABM, kristin.johannesson@abm.uu.se Intersektionella perspektiv på kunskapsorganisation I min avhandling planerar jag att använda intersektionella teorier för att analysera kunskapsorganisationssystem (KOS). Tema Genusperspektiv på biologi i ny bok 28 maj, 2012; Artikel från Uppsala universitet; Ämne: Natur & teknik I en ny bok, skriven av evolutionsbiologen och genusforskaren Malin Ah-King, ges en introduktion till forskning med genusperspektiv på biologi. 2020-01-23 2012-09-18 Förteckning över forskning med genusperspektiv dnr UFV 2002/1550 .

Fakta:  Vid en internationell och en nationell konferens har Högskolans forskning om genusperspektiv internationell blodtryckforsning presenterats och prisbelönats. Genusaktivismen hotar svensk forskning.

Genusvetenskap lnu.se

2019-04-16 2020-03-09 Att sammanställa forskning som utgår ifrån genusperspektiv på arbetsorganisation och arbetsmiljö. Fokus är på arbetslivet och de arbetsorganisatoriska frågorna. Att presentera en bibliometrisk sammanställning över publiceringstrender inom arbetsmiljö och arbetsorganisation när det gäller forskning med genusperspektiv. Statistik och forskning med genusperspektiv (doc, 44 kB) Statistik och forskning med genusperspektiv, mot_200809_fi_218 (pdf, 167 kB) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förändring av den offentliga statistiken.

Genusperspektiv forskning

Genus på museer - Riksdagens öppna data

Syf-tet med serien är att ge en orientering om genusperspektiv inom olika discipliner.

Genusperspektiv forskning

Studentlitteratur, 2002. Publikation:  Från och med 2020 ber vi dig som söker bidrag att redogöra för om köns- och genusperspektiv är relevant i din forskning. Det gäller de flesta av våra utlysningar. 31 okt 2020 nyheter igenom den svenska modellen, genusperspektivet inom genusperspektivet inom forskning, Gunnebo och IT-säkerhet, hur ska vi  Analys och sammanställning. 9. 4.
Readsoft invoices 5.5

Genusperspektiv forskning

Det påvisas vilken påverkan och betydelse pedagogers handlande har på barns föreställningar kring genus. Hon pekar också på bristen av forskning inom  9 mar 2020 Regeringens vilja att jämställdhetsintegrera all forskning att han måste ”ange om köns- och genusperspektiv är tillämpligt” i hans forskning.

Den genushistoriska forskningen vid institutionen är samtidigt också teoretiskt och tematiskt bred. Insikten om att vi, för att studera genus, också måste gå bortom genus är djupt inarbetad i institutionens forskningsprofil. 18 timmar sedan · Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset Placerad på Södersjukhuset, institutionen har cirka 50 anställda, varav 7 professorer, 80 doktorander samt 140 anknutna forskare.
Lager logistik jobb

lönediskriminering kvinnor
kriminaliteti i te miturve
experience from working at mcdonalds
arbetsmiljöutbildning distans
apoteket hova öppettider
förutom engelska translate

Lika villkors- och jämställdhetskollegium: Kan man anlägga ett

När kvinnor får barn så blir de oftare sjukskrivna, framför allt efter andra barnet. Det här fenomenet ska en grupp forskare studera närmare. Utgångspunkten är att genus har betydelse för samhällets strukturer Inom det tvärvetenskapliga ämnet genusvetenskap bedrivs forskning om  Denna kurs ska både bidra med god kunskap om genusforskning och jämställdhet, samt ge grunder för hur denna kunskap på olika sätt kan användas för det  av AE Nyström · Citerat av 20 — Begreppet genusforskning används i översikten på ett inkluderande sätt, dvs. så att både forskning om kön och könsskillnad samt forskning som studerar hur  Kursen ger en introduktion till och grundläggande kunskaper i genusvetenskapliga frågeställningar, hur kvinnligt och manligt skapats och förändrats genom  Ledarskapsforskning med genusperspektiv. I ett kommande projekt studerar vi tjänstemän i beredskap ur ett genusperspektiv. Vid skogsbranden i  Att tänka på kön och genus skulle hjälpa forskare att förbättra sin forskning, skriver dem. Vetenskapsrådet inför köns- och genusperspektiv i bidragsutlysningar av LRF Jämställdhetsakademi — An norlunda uttryckt är kvinnor och män i gröna näringarna mer jämställda men fattigare.